Home
เข้าสู่ระบบบัญชีจริง
Ready to trade?
Register now

V-Bounce Volume Spike Trading Strategy

V-Bounce Volume Spike Trading Strategy 

Since the level of profit earned per trade can be small, many traders seek out more liquid markets to increase the frequency of their trades. A popular 60-second option trading strategy involves detecting the moment a price clearly rebounds, against either an identifiable resistance or support level. Receive a free $10,000 DEMO today, and try the V-Bounce strategy!  

 

Role of  Support and Resistance

Support and resistance (S&R) is a key factor in trading with ExpertOption.

Usdjpy2013

Once a price reaches pre-determined support or resistance levels, traders are able to mark the zone as a “bounce or break spot”.

There are various ways for ExpertOption traders to identify the support and resistance zone (testing the usefulness of their S&R identification is important).

Many elements can be considered as support and resistance; here is a list with a few examples:

 1. Tops and bottoms.
 2. Trend lines.
 3. Trend channels.
 4. Fibonacci retracements.
 5. Fibonacci targets and extensions.
 6. Chart patterns.

The support and resistance indicators can also be used in various ways:

 1. As a target, thereby placing an order to take profit at that level.
 2. As a filter, thereby purposely not taking a trade setup due to S&R.
 3. As a trigger and/or entry, thereby taking a potential trade upon the break or bounce.

 

Break or  Bounce Spot

This article is geared towards explaining how an ExpertOption trader can trade/approach a bounce or break spot (and is not focused on how the S&R is determined).

 

Gbpusd2009

Once an ExpertOption trader has identified this spot, they now have a “line in the sand”. The ExpertOption trader has a clear level which they mark for themselves as crucial.

Why is this important?

 • The ExpertOption trader needs to mark certain levels, areas, zones, price zones as important in advance so that there is a clear moment when a decision is/has to be made and all other price movement is filtered out (ignored).
 • If an ExpertOption trader does not set up some kind of filter, then the process of trading would become very problematic as all new data would be reviewed with the same importance (creating fear and greed).

Once a break or bounce spot has been identified (according to the trader’s tools), then the trader can wait for the price to reach that particular zone, and wait for the price to either break or bounce off that particular support or resistance level.

 1. A break is when price pushes through the support and resistance. This is called a breakout trade, and the price then has enough momentum to break through that zone.
 2. A bounce is when the price does not push through the support and resistance. In this case, the price does not have sufficient momentum to break through and the price ultimately “respects” the zone.

On the ExpertOption platform, we are on the lookout for breakout trade setups (strikes) and the first pullback after the breakout (boomerang) in the options market. This means:

 1. Strike = break trade.
 2. Boomerang = bounce trade.

Trading Bounces

A bounce scenario could mean that price is either making a small retracement, big retracement or reversal. In the case of a small retracement, the price might still break through the support and resistance a little way later. Big tops and bottoms and Fibonacci levels are usually not broken without at least some “respect” for these levels (price will not go through the level without stopping).

Usdjpyintraday

A bounce trade can be entered via various methods.

 1. DIRECT:

A trader attempts to trade directly at the expected support or resistance zone.

Example: Let’s say that you are looking at a particular Fibonacci level or top as a resistance. Having an entry order directly at that level is one way of trading an expected bounce at that S&R.

Advantage: Earliest entry.

Risk: Price continuing without stopping at level.

Problem: Stop-loss placement as the price can overextend on smaller time frames through S&R area – even if it’s slight.

 1. CONFIRMATION OF BOUNCE:

A trader waits for a confirmation of price to stop at the expected support or resistance zone.

Example: Let’s say that you are looking at a particular Fibonacci level or top as a resistance. Waiting for a candlestick pattern at the expected S&R is a confirmation method.

Advantage: Price is stopping at the expected level and a clear stop loss level is known.

Risk: Price could move away from S&R (substantially) before confirmation takes place.

Problem: Could be a late entry, especially if the trade is taken against a prevailing trend.

 1. BREAKOUT AFTER BOUNCE:

One of the differences, is the usage of fractals (we'll explain more in the section below). Also, read about Scaling in and Scaling out on ExpertOption platform.

Bounce Using Fractals

Another way to trade the bounce is by using fractals. Here is how the process works:

 1. An ExpertOption trader can anticipate a certain S&R to be important
 2. Wait for the price to stop at or move to that level and make a fractal
 3. Wait for the price to move away from that S&R
 4. Wait for the price to form a fractal on the opposite side
 5. Wait for a break of that opposite fractal

What does this mean?

Audusdintraday

Essentially, by allowing a price stop, reverse, stop, and reverse, the ExpertOption trader now has two lines in the sand. One is at the expected S&R. The other is on the opposite side. A break above or below either of these 2 levels then constitutes the likely winner.

For example:

There is an uptrend on the 4-hour chart. The price stops at the S&R (for instance Fibonacci retracement). The price then moves down 40 pips, even further away from it and forms a fractal on top of the price on the 4-hour chart. The price then bounces back up again with the trend but fails to breakout above the resistance fractal. At this point, there are 2 fractals. A break above the fractal constitutes a break-out. A break below the fractal means a “bounce break-out” (a breakout in the opposite direction after a bounce).

Using this method, it is translated as a bounce trade into a breakout. ExpertOption traders can also use the BPC method: break, pullback, and continuation. The Fractal Indicator helps identify clear levels, check out the article for more information on the Fractal here. Also, depending on the time frame, it is a good idea to go a few pips above or below a fractal (6-20).

It is important to realize that the odds of success are greatest when trading the bounce either:

 1. a) during a very strong S&R and a trader is attempting to catch a strong reversal
 2. b) during a trend and a trader is attempting to identify the S&R for trend continuation

This is an ExpertOption concept or method, not a system, which means there are no particular statistics. It would be the same as asking how successful are break-outs or trading with the trend? The sample size is huge and depends on too many variables. The idea could be a building block though for a detailed trading strategy. This ExpertOption trading concept is a discretionary method of trading and must be used along with other tools and analysis, specifically multiple time frame analysis.

Good Trading!

 

Ready to trade?
Register now
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

คู่ค้า
แนะนำลูกค้า
Partners

วิธีชำระเงิน

Payment and Withdrawal methods
การซื้อขายและการลงทุนในระบบดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมและ / หรือเหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหรือขายตัวเลือกดิจิทัลใด ๆ การซื้อหรือขายตัวเลือกดิจิทัลมีความเสี่ยงทางการเงินและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนกองทุนที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ คุณควรตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการลงทุนในตัวเลือกดิจิทัลและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัย คุณได้รับสิทธิ์ที่ไม่ จำกัด เฉพาะในการใช้ IP ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่สามารถถ่ายโอนได้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption สงวนลิขสิทธิ์