Home
เข้าสู่ระบบบัญชีจริง
พร้อมเทรดหรือยัง?
สมัครตอนนี้

Believing in “lucky streaks”

👤 Psychology of Trading: believing in "lucky streaks"

 

▪️ Many people attempt to identify patterns in randomness. The winning streak phenomenon is a trader's belief that he cannot lose dramatically after a series of winning trades. The trader does not recognize their trades as independent, preferring to believe that the "winning streak" will continue, however, it is important to understand that markets depend on many external factors, and not only on individual human abilities.

▪️ In 1985, famous behavioral scientists Thomas Gilovich, Robert Vallone and Amos Tversky published their study "the lucky streak in basketball." The study was intended to prove that the people are wrong, making the assumption that players have more chances of another successful hit in the basket after a series of successful hits. Scientists have claimed that people misinterpret randomness and therefore draw incorrect conclusions. As with the coin toss, people believe that the chances of tails increases after a toss lands as heads.

▪️ When trading, those who are under the influence of the hot streak fallacy "expect to be rewarded for trading decisions solely on the basis that their previous trades were successful. They believe that their chances of making a profit are higher. This can cause several other trading biases, including: confirmation bias (where the investor only believes information that confirms his point of view) and the illusion of control (where the person believes that he or she is in control of the situation and can even manage it). The more trades a trader has in his winning streak, the less likely he is to lose. But this is not the case, the streak must end somewhere, and if a trader does not take this into account, he risks losing his deposit in the trade. 

 

▪️ In financial markets, the psychological “streak of luck” phenomenon also occurs when traders try to delegate their investment decisions to professional fund managers who have had successful track records in the belief that they can continue to perform well.

 

▪️ Not every trade you make will be a winning one, no matter how well you have traded in the past. Analyze every trade, do not make hasty decisions and do not make logical conclusions based solely on successful past experiences. 

 

พร้อมเทรดหรือยัง?
สมัครตอนนี้
ExpertOption

บริษัทจะไม่ให้บริการแก่พลเมืองและ/หรือผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย เบลารุส แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น ลิกเตนสไตน์ นิวซีแลนด์ เกาหลีเหนือ นอร์เวย์ เปอร์โตริโก รัสเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ยูเครน และสหรัฐอเมริกา

คู่ค้า
แนะนำลูกค้า
Partners

วิธีชำระเงิน

Payment and Withdrawal methods
การซื้อขายและการลงทุนมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสมต่อลูกค้าทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย การซื้อหรือขายมีความเสี่ยงทางการเงินและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่อาจจะเสียได้ คุณควรตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการลงทุน และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัย คุณได้รับสิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะในการใช้ IP ในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเป็นสิทธิ์ไม่สามารถถ่ายโอนได้เในการใช้บริการในเว็บไซต์
เนื่องจาก EOLabs LLC ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ JFSA จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการร้องขอบริการทางการเงินไปยังประเทศญี่ปุ่น และเว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption สงวนลิขสิทธิ์